Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cartref gofal yn cael ei achub rhag gorfod cau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o gyhoeddi bod un o gartrefi gofal Cwm Ogwr wedi cael ei achub rhag gorfod cau.

Roedd y cyngor wedi bod yn ystyried dyfodol cartref gofal Tŷ Cwm Ogwr ym Mhantyrawel yn yr hirdymor ac roeddent yn gyndyn o orfod wynebu'r posibilrwydd o gau'r cyfleuster fel rhan o fesurau torri costau sy'n ofynnol gan gyni cyllidol.

Ond mae'r cynlluniau hynny bellach wedi cael eu difa oherwydd bod y cyngor wedi gwneud cytundeb gydag Ashville Residential Ltd, darparwr annibynnol profiadol, i ymgymryd â’r gwaith o redeg y cartref.

Rwyf wrth fy modd i rannu'r newyddion hwn. Roedd y posibilrwydd o gau'r cartref gofal yn rhan o'n cynlluniau i ailstrwythuro wrth i ni geisio arbed miliynau dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Fodd bynnag, yn dilyn ymgynghori dwys, rydym wedi gallu ail edrych ar y cynlluniau hynny a datblygu datrysiad amgen a fydd yn ein galluogi i gadw'r cartref ar agor a hefyd ystyried darparu gwasanaethau newydd o'r cyfleuster yn y tymor hwy.

Wrth gwrs, golyga hyn nad oes angen i breswylwyr Tŷ Cwm Ogwr symud i lety amgen, a bod swyddi'r staff wedi cael eu diogelu. Rwy'n hynod falch ein bod wedi llwyddo i gadw gwasanaethau llety hanfodol yng Nghwm Ogwr gan ddatblygu cyfle i gyflwyno gwasanaethau newydd hefyd wrth i anghenion a gofynion newid dros amser

Cynghorydd Phil White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Chwilio A i Y