Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canslo Digwyddiad Cracer Nadolig Porthcawl

Mae trefnwyr ‘Cracer Nadolig’ Porthcawl wedi canslo’r digwyddiad oherwydd pryderon diogelwch ynghylch y rhagolygon am wyntoedd cryfion hyd at 50 mya.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau bod trefnwyr y digwyddiad Cracer Nadolig yng nghanol tref Porthcawl ddydd Sul 8 Rhagfyr wedi’i ganslo oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch ar ôl rhagolygon tywydd gan y Swyddfa Dywydd am wyntoedd cryfion ym Mhorthcawl ddydd Sul.

Cafodd y penderfyniad ei wneud ddydd Gwener gan EPM Creative sy’n trefnu’r digwyddiad ar ran Siambr Fasnach Porthcawl mewn partneriaeth â Chyngor Tref Porthcawl a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae bob amser yn benderfyniad anodd canslo digwyddiad gan ein bod yn gwybod y bydd pobl yn siomedig. Ond, gyda’r rhagolygon o wyntoedd cryfion, rydyn ni wedi dod i’r penderfyniad yma oherwydd rhesymau trwydded a diogelwch y cyhoedd.

Hoffem ddiolch i bawb am eu holl gefnogaeth a’u gwaith caled yn cynllunio’r digwyddiad yma.

Dywedodd Paul Whittaker o EPM Creative

Ar ôl noson lwyddiannus i gynnau’r goleuadau Nadolig ddydd Gwener diwethaf, rydym yn siomedig bod rhaid canslo’r digwyddiad ddydd Sul. Ond gyda’r rhagolygon o wyntoedd cryfion, mae diogelwch y cyhoedd yn dod yn gyntaf.

Gobeithiwn y bydd pobl yn parhau i heidio i ganol tref Porthcawl cyn y Nadolig a chefnogi’r busnesau lleol.

Dywedodd Michelle Smith, Cadeirydd y Siambr Fasnach

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y