Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfannau brechu i ailagor wrth i weithwyr glirio eira

Gyda rhagolygon eira ar draws llawer o Gymru a rhybudd tywydd melyn yn ei le, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau y bydd pob un o'i pedair canolfan frechu gymunedol yn ailagor ddydd Llun 25 Ionawr.

Cafodd y canolfannau brechu, sydd wedi'u lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, y Rhondda, Abercynon a Merthyr Tudful, eu cau dros dro fel rhagofal diogelwch cyn y rhybudd tywydd a’r eira, a effeithiodd ar lawer o Gymru drwy gydol dydd Sul 24 Ionawr.

Mae gweithwyr y Cyngor wedi bod yn gweithio bob awr o'r dydd a'r nos i sicrhau bod y prif lwybrau wedi aros ar agor a bod modd teithio arnynt gyda gofal, a bellach maent yn canolbwyntio eu hadnoddau ar glirio a thrin llwybrau eilaidd.

Mae'r bwrdd iechyd hefyd wedi cadarnhau nad oes unrhyw frechlynnau wedi'u gwastraffu o ganlyniad i'r cau dros dro, a bod brechiadau mewn cartrefi gofal wedi gallu parhau gyda staff sy'n defnyddio cerbydau 4x4 i deithio lle bo angen.

Symudwyd nifer fawr o apwyntiadau ymlaen fel y gellid eu cwblhau cyn i'r tywydd garw ddechrau, ond gall unrhyw un sydd ag apwyntiad wedi ei drefnu ac a allai fod ag ymholiadau pellach gysylltu â'r rhif ffôn a ddarperir ar eu llythyr apwyntiad.

‎Mae gwefan y bwrdd iechyd hefyd yn cynnwys adran bwrpasol o fewn y dudalen Cwestiynau Cyffredin ar ei gwefan gorfforaethol.

Chwilio A i Y