Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfan brofi symudol arall yn agor yn Nantymoel

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau y bydd cyfleuster profi symudol arall yn agor yn Nantymoel ar ddydd Gwener 30 Gorffennaf.

Wedi'i lleoli yn Ysgol Gynradd Nantymoel ar Stryd Gwendoline (CF32 7PL), bydd y ganolfan ar gael rhwng 9am-4pm bob dydd ar gyfer apwyntiadau galw heibio, ac nid oes angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Mae'n ychwanegol i'r uned brofi sy'n parhau i fod ar gael ar hen safle ffatri Revlon (Cosi) yn Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 9TS) lle mae'n gweithredu fel cyfleuster gyrru drwodd rhwng 9am-6pm.

Mae canolfan brofi galw heibio hefyd ar gael ym maes parcio'r Neuadd Fowlio ar Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) rhwng 2pm-8pm.

I ddefnyddio unrhyw un o'r ddau safle, rhaid i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, gallwch ffonio 18001119 i drefnu apwyntiad.

Gallwch hefyd gasglu profion llif unffordd i'w defnyddio gartref o faes parcio'r Neuadd Fowlio rhwng 8am-1pm, saith diwrnod yr wythnos. Mae nifer o fferyllfeydd hefyd yn cynnig pecynnau hunanbrofi llif unffordd am ddim.

Nid yw pandemig y coronafeirws drosodd eto, ac rydym yn dal i weld achosion o bobl sy'n profi'n bositif am Covid-19. Mae'r ganolfan newydd yn cael ei defnyddio i gefnogi ymdrechion i atal y feirws, a chyfyngu ei effaith ar bobl leol.

Dylai unrhyw un sy'n teimlo'n gyffredinol sâl, neu sydd â thymheredd uchel, peswch newydd, parhaus neu'ch bod wedi colli neu wedi sylwi ar newid yn eich synnwyr arogli neu flasu, drefnu prawf cyn gynted â phosibl a hunanynysu gartref.

Mae profi symudol yn rhan bwysig o'n hymdrechion yn erbyn Covid-19 ac mae'r trefniadau hyn yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, felly cadwch lygad am ragor o gyhoeddiadau cyn bo hir.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y