Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cannoedd o dunelli o gardbord wedi'i ailgylchu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud

Ailgylchodd preswylwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr 1,470 o dunelli o gardbord yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud o ddechrau mis Ebrill tan ddiwedd mis Gorffennaf - cynnydd o 284 o dunelli o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2019. 

Anfonir y cardbord at amrywiaeth o leoliadau ar draws y DU, ble mae'n cael ei brosesu a'i ailgylchu i wneud cynhyrchion cardbord newydd.

Diolch i ymdrechion ailgylchu'r preswylwyr lleol a'n criwiau gwastraff ac ailgylchu sydd wedi bod yn anhygoel yn ystod pandemig y coronafeirws, rydyn ni wedi cael cyfle i ailgylchu'r swm uchaf erioed o gardbord dros y misoedd diwethaf yn y fwrdeistref sirol.

Mae preswylwyr wedi bod yn amyneddgar ac yn gydweithredol dros yr ychydig wythnosau diwethaf, a hoffwn ddiolch iddynt am eu hymdrechion tra ein bod wedi delio â heriau'r pandemig.

Rwyf wrth fy mod fod Kier bellach wedi derbyn y sachau sydd wedi'u cynhyrchu o'r newydd, a’u bod wrthi’n cael eu dosbarthu i gartrefi sydd wedi gwneud cais ar gyfer un newydd."

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd Hywel Williams

Ym mis Gorffennaf, cafwyd oedi wrth ddosbarthu bagiau oren ffabrig a ddefnyddir ar gyfer ailgylchu cardbord o ganlyniad i’r pandemig, felly gofynnwyd i breswylwyr ddefnyddio bocs cardbord addas neu fag arall eu hunain dros dro.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y