Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Camerâu CCTV newydd yn gwneud traethau'n fwy diogel

Mae camerâu CCTV newydd wedi'u gosod i helpu i wneud dau draeth Porthcawl hyd yn oed yn fwy diogel.

Wedi'u gosod ar draethau Rest Bay a Newton, bydd y ddau gamera yn cael eu monitro o bell gan wirfoddolwyr o Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch yn eu gorsaf yn yr Hen Dŵr Gwylio wrth ymyl Marina Porthcawl.

Byddant yn gweithio'n agos gydag achubwyr bywydau Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) i gadw llygad ar y môr a glannau'r dŵr i weld a oes unrhyw un mewn perygl. Byddant hefyd yn rhoi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau diogelwch yn uniongyrchol i wylwyr y glannau a'r gwasanaethau brys.

Mae'r ddau gamera wedi'u gosod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o ymdrechion cydweithredol i wneud morlin Porthcawl mor ddiogel â phosibl.

Mae croeso mawr i'r camerâu newydd hyn. Byddant yn eithriadol o ddefnyddiol yn ystod tymor prysur yr haf ac yn y gaeaf pan fydd y moroedd yn fwy peryglus ac y bydd angen cadw llygad ar bobl yn ystod tywydd stormus. Bydd yn dawelwch meddwl i'r rhai sy'n mynd i'r traeth ac i forwyr i wybod bod pâr ychwanegol o lygaid yn eu gwylio er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel yn y dŵr.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau

Dywedodd Phil Styles, rheolwr gorsaf Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch dros Borthcawl: “Mae ein gorsaf ni yn un o’r gorsafoedd Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch prysuraf yn y DU yn sgil nifer y digwyddiadau yr ymdrinnir â hwy, yn amrywio o dorbwyntiau llanw, i bobl sy'n bordhwylio a nofwyr mewn perygl, i sefyllfaoedd Mayday llawn.

“Bydd y camerâu newydd yn ein galluogi i weld y morlin mewn mannau lle roeddem wedi ein cyfyngu yn flaenorol. Mae Rest Bay yn benodol yn ardal syrffio nodedig drwy gydol y flwyddyn ac mae Newton Bay yn boblogaidd am weithgarwch cychod bach. Mae digwyddiadau difrifol wedi bod yn y ddau leoliad a bydd y camerâu hyn, gyda chefnogaeth timau chwilio ac achub lleol, yn helpu i'w gwneud yn fwy diogel.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i'r tîm yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ynghyd â busnesau a phartneriaid lleol eraill sydd wedi dod at ei gilydd i wneud hyn yn bosibl.”

Mae'r ffotograff hwn yn dangos syrffwyr yn Rest Bay, Porthcawl.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y