Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cadwch yn ddiogel wrth gefnogi siopau lleol

Wrth i gyfyngiadau'r pandemig barhau i gael eu llacio ac wrth i fusnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr agor eu drysau eto, mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa o'r angen i gadw'n ddiogel pan fyddant yn siopa.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Rydyn ni wedi gwneud cynnydd arbennig fel cymuned yn ystod y pandemig, ond dydy'r coronafeirws heb fynd, a rhaid inni ddal ati i fod yn ofalus.

"I leihau cymaint â phosib ar y risg o ddod i gysylltiad â Covid-19, mae canllawiau caeth gan Lywodraeth Cymru yn dal i fod ar waith, a dylai siopwyr wisgo gorchudd wyneb cyn mynd i mewn i adeiladau os nad ydyn nhw wedi'u heithrio rhag gwneud hynny.

"Fel bod pobl yn gallu cadw pellter cymdeithasol, bydd gan rai siopau gyfyngiadau ar y nifer o bobl sy'n cael bod ynddyn nhw ar yr un pryd, felly parchwch hyn, os gwelwch yn dda. Cofiwch ddefnyddio hylif diheintio sydd wedi'i ddarparu, i sicrhau hylendid dwylo da, a glanhau handlenni trolïau siopa cyn eu defnyddio.

"Bydd gan rai mannau, fel bwytai, drefniadau monitro ac olrhain ar waith, felly dylech gwblhau'r rhain mor gywir â phosib. Bydd gan lawer o siopau arwyddion, marciau i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol a saethau i ddangos pa ffordd i fynd hefyd. Mae'n rhaid dilyn y rhain i gyd.

"Mae ar siopau lleol angen ein cefnogaeth nawr fwy nag erioed, felly dewch inni sicrhau ein bod ni'n gwneud hyn yn ofalus ac yn ddiogel.

"Mae nifer o ymgyrchoedd ar y gweill ar hyn o bryd i atgoffa pobl o bwysigrwydd hyn. Er enghraifft, yr ymgyrch genedlaethol #OhHelloBeauty a sefydlwyd i hyrwyddo salonau gwallt a harddwch wedi i fwy na 7,000 ohonyn nhw fynd i'r wal yn ystod y pandemig.

"Mae'r ymgyrch hon yn cynnig posteri y gallwch eu lawrlwytho, asedau cyfryngau cymdeithasol ac adnoddau eraill i annog pobl i siopa'n ddiogel. Cewch fwy o wybodaeth drwy fynd i wefan y British Beauty Council.

"Gallwch hefyd lawrlwytho posteri, sticeri a deunyddiau eraill i helpu i annog pobl i siopa'n ddiogel o wefan y cyngor."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y