Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cadarnhau'r ymgeiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol ar 5 Mai

Mae ymgeiswyr bellach wedi eu cadarnhau ar gyfer etholiadau llywodraeth leol sydd i'w cynnal ddydd Iau 5 Mai 2022.

Yn dilyn adolygiad diweddar gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, yr etholiad hwn fydd y cyntaf i gynnwys strwythur ward newydd.

Bydd yr etholiad hwn yn penderfynu pwy fydd y 51 aelod fydd yn cynrychioli 28 o wardiau ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am y pum mlynedd nesaf.

Bydd hefyd yn cynnwys 236 sedd dros 20 cyngor tref lleol a chynghorau cymuned ar draws 49 o wardiau cymuned.

Ar gyfer etholiad y cyngor bwrdeistref sirol, bydd pob un o'r 51 aelod newydd yn cynrychioli 2,096 o etholwyr ar gyfartaledd.

Bydd pymtheg o'r wardiau newydd yn cael eu cynrychioli gan fwy nag un cynghorydd, bydd saith yn cynnwys dau gynghorydd, a bydd wyth yn cynnwys tri chynghorydd.

Mae'r rhestr lawn o'r ymgeiswyr fel a ganlyn:

Enw'r ward

Nifer o seddi:

 

Ymgeiswyr:

Abercynffig

 

Un

 • Sara Jen Thomas (Annibynnol)
 • Janet Mary Webber (Llafur Cymru)
 • Ellie Richards (Plaid Cymru)

 

Melin Ifan Ddu

 

Un

·         Andrew James McKay (Annibynnol)

·         Vanessa Janet Latchem-Smith (Ceidwadwyr Cymreig)

·         Hywel Miles Williams (Llafur Cymru)

 

Dwyrain Bracla a Llangrallo Isaf

 

Dau

·         Cheryl Pickering (Annibynnol)

·         Philip Donald Pickering (Annibynnol)

·         Rebekah Diane Fudge (Ceidwadwyr Cymreig)

·         Kay Louise Rowlands (Ceidwadwyr Cymreig)

·         Eugene Lewis Phillip Caparros (Llafur Cymru)

·         Simon John Griffiths (Llafur Cymru)

·         Yasmin Zahra (Plaid Cymru)

 

Canol Dwyrain Bracla

 

Un

·         Mark Charles Payn (Annibynnol)

·         Tyler Saul Nathan Sean Walsh (Ceidwadwyr Cymreig)

·         William James Kendall (Llafur Cymru)

·         Philippa Richards (Plaid Cymru)

 

Gorllewin Bracla

 

Un

·         Lisa Louise Lewis (Annibynnol)

·         Aniello Angelo Pucella (Ceidwadwyr Cymreig)

·         Johanna Ellen Elizabeth Llewellyn-Hopkins (Llafur Cymru)

 

Canol Gorllewin Bracla

 

Un

 • Fran Sullivan (Annibynnol)
 • Martin Keith Hughes (Ceidwadwyr Cymreig)
 • John Charles Spanswick (Llafur Cymru)

 

Canol Pen-y-bont ar Ogwr

 

Tri

 • Steven James Bletsoe (Annibynnol)
 • Steven Easterbrook (Annibynnol)
 • Timothy Wood (Annibynnol)
 • Thomas Joseph Dwyer (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Alexander Stephen Hughes-Howells (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Marco Lorenzo Pucella (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Stuart Baldwin (Llafur Cymru)
 • Ceri Evans (Llafur Cymru)
 • David White (llafur Cymru)

 

Bryntyrion, Trelales a Merthyr Mawr

 

Tri

 • Anthony Robert Berrow (Annibynnol)
 • Ian Matthew Spiller (Annibynnol)
 • Nathan James Adams (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Samantha Nida Chohan (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Betty Kettley (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Joanne Carina Cook (Llafur Cymru)
 • Colin Davies (Llafur Cymru)
 • Stephen Andrew Sloan (Llafur Cymru)
 • Briony Jane Davies (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
 • Cheryl Anne Green (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
 • Stephen Lake (Plaid Cymru)

 

Caerau

 

Dau

 • Christopher Louis Charles Davies (Annibynnol)
 • Matthew Rowlands (Annibynnol)
 • Michael Day (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Lee Williams (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Paul Davies (Llafur Cymru)
 • Robert Wyn Lewis (Llafur Cymru)
 • Kyle Duggan (Plaid Cymru)

 

Cefn Glas

 

Dau

 • David Terry Harrison (Annibynnol)
 • Gillian Muriel Bird (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Joshua Paul Davies Kumar Chohan (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Jon-Paul Blundell (Llafur Cymru)
 • Charles Emrys Smith (Llafur Cymru)

 

Coety Uchaf

 

Tri

 • Alan Wathan (Annibynnol)
 • Amanda Jayne Williams (Annibynnol)
 • Martin John Williams (Annibynnol)
 • Melissa Jayne Humphreys (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Claire Louise Lewis (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Samuel Ofunwa (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Zoe Christine Mary Blundell (Llafur Cymru)
 • Jamie Henderson (Llafur Cymru)
 • Robbie Thomas (Llafur Cymru)

 

Corneli

 

Tri

 • Dorian Morgan (Annibynnol)
 • Jefferson Houseman Tildesley (Annibynnol)
 • David Berkerolles Turberville Deere (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Nicholas John Kempley (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Craig Morgan (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Richard Morgan Granville (Llafur Cymru)
 • Anthony Kavanagh (Llafur Cymru)
 • Elaine Denise Winstanley (Llafur Cymru)

 

Cwm Garw

 

Tri

 • John Peter Coles (Annibynnol)
 • William Anthony Esmond (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Ben Alan George Lewis (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Angela Melanie Voisey (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Heather Griffiths (Llafur Cymru)
 • Martyn Jones (Llafur Cymru)
 • Maxine Lewis (Llafur Cymru)

 

Llangynwyd

 

Un

 • Paul Hopkin John (Plaid Werdd Cymru)
 • Henry William Davies (Llafur Cymru)
 • Robert Malcolm James (Plaid Cymru)

 

Dwyrain Maesteg

 

Dau

 • Thomas Henry Beedle (Annibynnol)
 • Phillip William Jenkins (Annibynnol)
 • Simon James Care (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Joshua Owain Nuth (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Fadhel Aziz Abedalkarim (Llafur Cymru)
 • Martin Lloyd Hughes (Llafur Cymru)
 • Kirsty Rice-Duggan (Plaid Cymru)

 

Gorllewin Maesteg

 

Dau

 • Ross Thomas (Annibynnol)
 • Mary Emment-Lewis (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Robert James Lewis (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Richard John Collins (Llafur Cymru)
 • Rosemary Anne Rose Martin (Llafur Cymru)
 • Benjamin Southgate (Plaid Cymru)

 

Nant-y-moel

 

Un

 • Shaun Daniel Jones (Ceidwadwyr Cymreig)
 • William Rhys Goode (Llafur a'r Blaid Gydweithredol)

 

Newton

 

Un

 • Mario Gareth Jones (Annibynnol)
 • Jonathan Edward Pratt (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Elen Carys Jones (Llafur Cymru)

 

Notais

 

Un

 • Mark Anthony Chegwen (Annibynnol)
 • Norah Clarke (Annibynnol)
 • Jamie Strong (Annibynnol)
 • Robert Charles Lee (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Valerie Jean Monks (Llafur Cymru)

 

Bro Ogwr

 

Un

 • Della Mary Hughes (Annibynnol)
 • Jeffrey Alan Lake (Annibynnol)
 • Jessica Jane Gail Martin (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Laura Elizabeth Phillips (Plaid Werdd Cymru)
 • Dhanisha Patel (Llafur Cymru)
 • Christine Moore (Plaid Cymru)

 

Yr Hengastell

 

Dau

 • Freya Dorothy Bletsoe (Annibynnol)
 • Ian Williams (Annibynnol)
 • Paul Kumar Chohan (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Matthew Colin Voisey (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Angela Morelli (Llafur Cymru)
 • Martin Smidman (Llafur Cymru)

 

Pencoed a Phenprysg

 

Tri

 • John Alexander Thomas Williams (Annibynnol)
 • John Butcher (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Ian Williams (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Barry John Doughty (Llafur Cymru)
 • Melanie Jayne Evans (Llafur Cymru)
 • Richard Williams (Llafur Cymru)
 • Leanne Lewis (Plaid Cymru)

 

Pen-y-Fai

 

Un

 • Neil John Hoskins (Annibynnol)
 • Corey Gwilym Edwards (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Justine Hilda Josephine Jenkins (Y blaid Werdd)
 • Heidi Theressa Bennett (Llafur a'r Blaid Gydweithredol)
 • Iolo James Caudy (Plaid Cymru)

 

Canol Dwyrain Porthcawl

 

Dau

 • Brian Terence Jones (Annibynnol)
 • Julia Clare Jones (Annibynnol)
 • Steven Maitland Thomas (Annibynnol)
 • Byron John Davies (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Carolyn Margaret Perren (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Neelo Farr (Llafur Cymru)
 • Graham Walter (Llafur Cymru)

 

Canol Gorllewin Porthcawl

 

Un

 • Sean Aspey (Annibynnol)
 • Lorraine Lindsay Desmond-Williams (Annibynnol)
 • Richard Llewellyn Hughes (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Chloe Shaye Rees (Llafur Cymru)

 

Y Pîl, Bryn Cynffig a

Chefn Cribwr

 

Tri

 • David Alan Unwin (Annibynnol)
 • Rhys David Watkins (Annibynnol)
 • Louise Barham (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Charlotte Ella Harries (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Robert James Lewis (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Huw David (Llafur Cymru)
 • Jane Allison Gebbie (Llafur Cymru)
 • Michael John Kearn (Llafur Cymru)

 

Bae Rest

 

Un

 • Robert Jon Smith (Annibynnol)
 • Francis Jeffrey Perren (Ceidwadwyr Cymreig)

 

Llansanffraid-ar-Ogwr ac Ynysawdre

 

Tri

 • Mark Richard John (Annibynnol)
 • Leanne Teahan-Dyer (Annibynnol)
 • Timothy James Thomas (Annibynnol)
 • Michele Crackett (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Linda Beatrice Edger (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Carley Elizabeth May Winter (Ceidwadwyr Cymreig)
 • Paula Ford (Llafur Cymru)
 • Mark Anthony Galvin (Llafur Cymru)
 • Gary Thomas (Llafur Cymru)

 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yw dydd Iau 14 Ebrill, am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/register-to-vote

Bydd unrhyw un sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn derbyn cerdyn pleidleisio drwy'r post yn nodi pa orsaf bleidleisio i fynd iddi ar 5 o Fai.

Dylai unrhyw un sydd eisiau pleidlais bost gwblhau ffurflen gais a ddylai gael ei dychwelyd i swyddfa gofrestru etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dim hwyrach na 5pm ddydd Iau 19 Ebrill.

Yn y cyfamser, y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais ddirprwyol - gadael i rywun arall yr ydych yn ymddiried ynddynt i bleidleisio ar eich rhan - yw dydd Mawrth 26 Ebrill.

Bydd yr etholiad yn cael ei chynnal ddydd Gwener 5 Mai, a bydd y gwaith cyfrif yn cael ei gynnal ddydd Gwener 6 Mai.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar dudalen Etholiadwww.bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y