Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cabinet i drafod cynlluniau newydd ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cwrdd yr wythnos nesaf i drafod cynlluniau uchelgeisiol a allai ddarparu cyfleusterau addysgol newydd yng ngorllewin y fwrdeistref sirol.

Bydd yr aelodau’n derbyn adroddiad yn amlinellu cynigion ar gyfer disodli ysgolion cynradd Corneli ac Afon y Felin, sy’n heneiddio, gydag ysgol fodern fawreddog o'r cyfrwng Saesneg yn cynnwys system fynediad dwy ffurf, meithrinfa 60 lle a chanolfan adnoddau 15 lle ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae’r cynigion yn amlinellu sut y gallai’r ysgol newydd gael ei sefydlu ym Mhlas Morlais drwy ddod i gytundeb â pherchennog presennol y safle, Valleys to Coast Housing, a chyfnewid y lleoliad ar gyfer tir gwag yn Afon Y Felin.

Mae'r cynigion hefyd yn amlinellu sut y gallai'r ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg Ysgol Y Ferch o'r Sgêr ennill adeiladau cwbl newydd ac ehangu i’r safle presennol lle mae Ysgol Gynradd Corneli ar hyn o bryd i ddod yn ysgol mynediad dwy ffurf gyda meithrinfa 60 lle cyfrwng Cymraeg.

O dan y cynlluniau, byddai'r Ganolfan Plant Integredig sydd wedi’i lleoli ar safle Ysgol Gynradd Corneli ar hyn o bryd yn aros yn ei lle, a byddai cyfleusterau cymunedol newydd fel darpariaeth chwaraeon awyr agored ar gael.

Gofynnir i aelodau’r Cabinet ystyried y cynigion, a chytuno i ymgynghori helaeth gael ei gynnal.

Cynhelir y cyfarfod am 2:30yp ar Ddydd Mawrth 19 Ionawr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y