Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Byth yn rhy hen i fynd amdani

Gall trigolion hŷn a phobl ag anableddau dysgu a chorfforol fynd amdani drwy gadw'n egnïol ac yn gymdeithasol mewn digwyddiadau Olympage ar hyd a lled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r sesiynau hyn, sy'n cael eu marchnata fel gemau Olympaidd i bobl hŷn (Olymp-age) yn cynnwys gweithgareddau hygyrch fel boccia, pêl fownsio, taflu at darged, badminton a shuffleboard.

 

Trefnir y sesiynau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a gellir dod o hyd iddynt yn y lleoliadau canlynol:

 

  • Sesiwn hyfforddi Canolfan Bywyd Maesteg: Dydd Llun 12 Tachwedd rhwng 12am ac 1pm
  • Sesiwn hyfforddi Canolfan Bywyd Cwm Garw: Dydd Llun 19 Tachwedd rhwng 11am ac 1pm
  • Canolfan Bywyd Cwm Garw (Pontycymer): Bob dydd Llun rhwng 11am a 2pm. Pris: £2

 

Bydd sesiwn Olympage newydd hefyd yn dechrau bob pythefnos yn y Flwyddyn Newydd yng Nghanolfan Bywyd Ogwr rhwng 11am a 12pm, cysylltwch â'r Ganolfan Bywyd ar 01656 678845 am ragor o fanylion.

Mae'r sesiynau Olympage hyn yn cynnig ffordd hwyl i drigolion oedrannus ac anabl gadw'n egnïol drwy fwynhau ychydig o chwaraeon cymdeithasol. Mae cysylltiad clir rhwng gweithgarwch corfforol a gwell iechyd meddwl a llesiant, felly rwy'n falch iawn o'r ffordd y mae'r sesiynau Olympage wedi cael eu sefydlu mewn cymaint o'n cymunedau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol:

Bydd grwpiau ac unigolion hefyd yn gallu cymryd rhan yn y Gemau Olympage yng Nghanolfan Bywyd Bethlehem, Cefn Cribwr ar 4 Rhagfyr. Bydd yna ddigwyddiad Olympage y Gaeaf hefyd a gynlluniwyd i bobl ag anableddau dysgu a fydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Bywyd Cwm Garw ar 15 Chwefror 2019.

I gael gwybod mwy am sesiynau Olympage, cysylltwch â Phen-y-bont ar Ogwr Egnïol ar (01656) 815222 neu Eich Hwb Cymunedol ar (01656) 815092

Chwilio A i Y