Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bydd y tenantiaid ar gyfer canolfan chwaraeon dŵr newydd Rest Bay yn cael eu cyhoeddi'r gwanwyn hwn

Mae’r ganolfan chwaraeon dŵr newydd sbon ym Mhorthcawl yn datblygu'n gyflym yn Rest Bay, a bydd y tenantiaid a fydd yn rhedeg y lle yn cael eu cyhoeddi yn y gwanwyn.

Mae'r ganolfan yn cael ei hadeiladu ar ôl derbyn £1.5 miliwn o gyllid gan yr UE drwy raglen newydd Cyrchfannau Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru, sydd wedi'i lansio gan Croeso Cymru i greu 13 o gyrchfannau twristiaeth y mae'n rhaid eu gweld.

Pan fydd yn agor yn yr haf, bydd yr adeilad yn darparu canolfan ar gyfer grwpiau a chlybiau chwaraeon dŵr lleol yn ogystal â chynnig caffi/bistro ar y llawr uchaf, ciosg hufen iâ ar y llawr gwaelod, cyfleusterau toiled, cawodydd, ciwbiclau newid, ystafell ddigwyddiadau a mwy.

Mae Rest Bay yn cynnig un o'r cefndiroedd mwyaf godidog yn y DU, ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at fwynhau coffi wrth edmygu'r olygfa o'r ganolfan chwaraeon dŵr newydd pan fydd yn agor yn ddiweddarach eleni.

Ar ôl hysbysebu'r cyfleoedd tenantiaeth am oddeutu chwe mis, rydym wedi ystyried y cyflwyniadau ac wedi dewis y tenantiaid sy’n well gennym gan ddefnyddio meini prawf penodol.

Er nad yw'r manylion yn gallu cael eu datgelu eto, mae'n rhaid i mi ddweud bod y cyflwyniadau'n cynnig posibiliadau cyffrous iawn. Awn ati bellach i gynnal trafodaethau terfynol y brydles, cyn gobeithio cyrraedd sefyllfa cyn bo hir lle gallwn gadarnhau'r deiliaid.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio

 chynllun adeilad sy'n cynnwys technoleg solar, ardal dan do ar gyfer cerddwyr cŵn a phaneli gwydr er mwyn cael y gorau o'r golygfeydd arfordirol anhygoel, bydd y ganolfan newydd yn gwbl hygyrch i groesawu ymwelwyr â Rest Bay o rannau eraill o dde Cymru a thu hwnt.

Bydd croesfan newydd i gerddwyr hefyd yn cael ei gosod er mwyn sefydlu cyswllt mwy diogel rhwng y ganolfan a'r traeth enwog sydd wedi ennill Baner Las.

Chwilio A i Y