Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bydd y rhai sy’n chwilio am fargen ym Maesteg wrth eu bodd gyda siop ail-ddefnydd newydd

Fel hafan i’r sawl sy’n chwilio am fargeinion, bydd siop ail-ddefnydd newydd yn agor yr hydref hwn yn y ganolfan ailgylchu gymunedol ym Maesteg.

Cyn bo hir, bydd yn bosib rhoi unrhyw eitemau cartref sydd ddim eu hangen ar bobl mwyach, ond sydd mewn cyflwr da, i'r ganolfan yn Ystâd Ddiwydiannol Heol Ty Gwyn lle byddant wedyn yn cael eu gwerthu.

Bydd y siop yn cael ei rhedeg gan y fenter gymdeithasol Wastesavers mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Kier. Enw’r siop fydd ‘The Siding’ i gydnabod gorffennol glofaol Maesteg. Pan fyddai’r holl lo yn cael ei lwytho i'r lori reilffordd yn barod i'w gludo i'r dociau – dyna oedd y seidin.

Bydd yr holl elw o werthu’r eitemau ail-ddefnydd yn The Siding yn cael eu hail-fuddsoddi gan Wastesavers mewn rhaglenni cymdeithasol.

Mae gan bob un ohonom bethau gartref nad ydym eu heisiau neu eu hangen mwyach, felly yn hytrach na’u taflu i safleoedd tirlenwi beth am eu rhoi i The Siding fel y gallant gael eu hail-ddefnyddio.

Mae Wastesavers eisoes yn rhedeg siopau tebyg yn y canolfannau ailgylchu yn Llantrisant, Casnewydd a Threherbert sydd i gyd yn hynod boblogaidd, felly rydyn ni wrth ein bodd i agor ein siop gyntaf yma.

O edrych ar y siopau ail-ddefnydd eraill, bydd gwledd go iawn yn aros y rheini sy’n chwilota am fargen ym Maesteg. Mae siopau ail-ddefnydd yn aml yn llawn o bopeth heblaw’r sinc, ac mae'n siŵr y bydd un neu ddau o’r rheini hefyd!

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd y siop ail-ddefnydd yn derbyn unrhyw beth sydd â photensial i’w ail-ddefnyddio.

“Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at agor y siop hon yng Nghanolfan Ailgylchu Gymunedol Maesteg,” meddai Alun Harries, Rheolwr Elusen Wastesavers. “Mae’n gyfle gwych i helpu trigolion Maesteg i sicrhau bod eu heitemau diangen, ond rhai y gellir eu hailddefnyddio, yn mynd i gartref da yn hytrach na’r sgip.”

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Kier hefyd yn rhedeg canolfannau ailgylchu cymunedol yn Llandudwg a Brynmenyn. Gellir gweld manylion llawn am yr hyn y gellir ac na ellir ei ailgylchu ar y safleoedd yn www.bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y