Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bydd Wych, Ailgylcha

Er bod Cymru’n wlad fach, pan mae’n dod i ailgylchu, rydyn ni’n cystadlu gyda’r goreuon. Rydyn ni’n drydydd ar restr ailgylchwyr gorau’r byd, a nawr mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi’r ymgyrch Cymru gyfan i’n cael ni i’r rhif un.

Yn ystod y degawd diwethaf, mae’r ailgylchu ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynyddu’n eithriadol. Nawr rydyn ni’n ailgylchu 67 y cant o’n gwastraff, cynnydd o gymharu â dim ond 46 y cant yn 2010.

Ond er mwyn helpu Cymru i gyrraedd y brig, mae angen i ni wneud mwy nag erioed.

Mae ailgylchu bellach yn ailnatur yn mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’r rhan fwyaf ohonon ni’n ailgylchu bob wythnos.

Rydyn ni’n ailgylchu ein croen ffrwythau a llysiau, plisgyn wy, bagiau te a gwastraff bwyd arall yn ein cadis gwastraff bwyd; yn ailgylchu o bob ystafell yn y cartref ac yn ailgylchu’r eitemau lletchwith hynny fel caniau aerosol gwag.

Fe ddylen ni fod yn falch o’n hymdrechion ailgylchu, ond rhaid i ni ddal ati â’n gwaith da. Gadewch i ni barhau i ailgylchu popeth allwn ni o bob twll a chornel o’r cartref a helpu Cymru i gyrraedd rhif un.

Dywedodd dirprwy arweinydd y Cyngor, Hywel Williams

O ddiwedd mis Mawrth hyd at ddiwedd mis Gorffennaf ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, roedd 17 y cant o gynnydd mewn ailgylchu a gasglwyd o’r cartref wrth gymharu â’r un cyfnod y llynedd. Mae hyn yn cynnwys mwy na 700 o dunelli ychwanegol o wydr, 450 o dunelli ychwanegol o fwyd, 284 o dunelli ychwanegol o gardfwrdd a bron i 200 o dunelli o blastig a thuniau.

I ddysgu mwy am yr ailgylchwyr gwych, cadwch lygad am yr hysbysebion ar y teledu, ar fysiau ac ar hysbysfyrddau ac yn y cyfryngau cymdeithasol ledled Cymru neu ymunwch yn y sgwrs gan ddefnyddio’r hashnod #ailgylchwyrgwych

Awgrymiadau ar sut i gael Cymru i rif un

  • ailgylchu ein gwastraff bwyd yw un o’r ffyrdd hawsaf o roi hwb i’n cyfradd ailgylchu. Rhowch unrhyw wastraff bwyd – waeth pa mor fach – yn eich cadi bwyd i sicrhau ei fod yn cael ei gasglu bob wythnos
  • nid dim ond yn y gegin mae ailgylchu – cofiwch ailgylchu yn eich ystafelloedd eraill hefyd. Byddwch chi’n synnu faint o wastraff ystafell ymolchi fel poteli siampŵ, cyflyrydd, sebon a gel cawod y gellir eu hailgylchu
  • mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod modd ailgylchu poteli dŵr, caniau, a phapur a chardbord, ond cofiwch y gallwch chi ailgylchu eitemau mwy anghyffredin hefyd, fel caniau aerosol gwag. Ac os nad ydych chi’n siŵr allwch chi neu na allwch ei ailgylchu, ewch i wefan y cyngor yma.
  • cofiwch wasgu caniau, potiau, tybiau a chynwysyddion i arbed gofod yn eich bag, bin, bocs neu gadis ailgylchu. A rinsiwch nhw’n gyflym cyn eu hailgylchu – does dim angen eu dal o dan y tap, bydd eu swilio nhw’n gyflym yn y bowlen golchi llestri yn gwneud y tro’n iawn.

Er mwyn i Gymru gyrraedd rhif un, rhaid i ni i gyd chwarae’n rhan. Mae hynny’n golygu lledaenu’r gair ar y cyfryngau cymdeithasol trwy rannu eich lluniau a’ch awgrymiadau ailgylchu gan ddefnyddio’r hashnod #ailgylchwyrgwych

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y