Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bydd dwy ffordd sy'n cael eu defnyddio'n aml ar gau er mwyn rhoi wynebau newydd arnynt yr wythnos nesaf

Bydd dwy ffordd fawr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gau am lawer o'r wythnos nesaf er mwyn iddynt gael wynebau newydd arnynt.

Bydd y B4181 Heol Llangrallo ar gau o'i chyffordd â Heol Simonston i'r gyffordd ag Erw Hir ym Mracla rhwng 8am a 4pm o ddydd Mawrth 28 Awst i ddydd Sul 2 Medi fel bod modd gwneud gwaith ar y 1km o ffordd.

Bydd copa'r A4061 Ffordd Mynydd y Bwlch (o'r grid gwartheg i fyny) hefyd ar gau i roi wyneb newydd arni rhwng 8am a 4pm o ddydd Mawrth 28 Awst i ddydd Sul 9 Medi.

Bydd llwybrau gwyro dros dro ar waith.

Mae'r gwaith yn dilyn ail-wynebu arall sydd wedi'i gwblhau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod yr wythnosau diwethaf ar lwybrau, gan gynnwys y B4281 trwy Gefn Cribwr, Brocast Avenue ar Ystad Ddiwydiannol Waterton a chyffordd Stormy Lane ar yr A48.

Mae cyfanswm o dros ddwsin o'r ffyrdd sydd yn cael eu defnyddio fwyaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael wynebau newydd yn barod ar gyfer y gaeaf fel rhan o raglen uwchraddio priffyrdd gwerth £1.5 miliwn. Rydym wedi derbyn grant o £1.25 miliwn gan Lywodraeth Cymru i wneud y gwaith a byddwn hefyd yn cyfrannu £250,000 ein hunain.

Mae rhai ffyrdd wedi cael eu nodi fel rhai sydd angen wynebau newydd yn dilyn arolygon technegol a gafodd eu cynnal gydag offer profi radar neu atal sgidio, arolygon cyflwr ac asesiadau a gynhaliwyd gan arolygwyr priffyrdd, yn ogystal ag unrhyw bryderon a leisiwyd gan y cyhoedd a chynghorwyr ynglŷn â strydoedd lleol.

Yn ystod y flwyddyn ariannol hon a’r un nesaf, bydd cyfanswm o £4 miliwn yn cael ei wario ar roi wynebau newydd ar ffyrdd lleol. Bydd £400,000 pellach yn cael ei wario ar wella nifer o lwybrau troetffyrdd ledled y fwrdeistref sirol i fynd i'r afael â materion fel atgyweiriadau angenrheidiol a gwelliannau draenio. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir gan gau ffyrdd dros dro, ond gobeithio y bydd modurwyr yn gwerthfawrogi'r angen i gyflawni'r gwaith hwn."

Mae'r cyngor yn gosod arwyddion ffordd oddeutu pythefnos cyn i bob cynllun ddechrau i rybuddio modurwyr ymlaen llaw, tra ysgrifennir at breswylwyr sy'n byw gerllaw. Mae'r holl waith ail-wynebu wedi'i drefnu yn ddibynnol ar nifer o ffactorau megis y tywydd.

Chwilio A i Y