Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bwrdd dros dro i gynnig cymorth ychwanegol mewn ysgol leol

Mae ysgol leol a gafodd ei beirniadu gan Estyn bod angen ‘mesurau arbennig’ arni, yn gwneud cynnydd cyson ac yn parhau i dderbyn cymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chonsortiwm Canolbarth y De.

Cafodd Ysgol Gynradd Cwm Ogwr ei gosod mewn ‘mesurau arbennig’ yn 2019 ar ôl arolwg gwael gan Estyn a oedd wedi canfod bod arweiniad a rheolaeth yn yr ysgol yn anfoddhaol ac angen gwelliant brys.

Gydag uwch dîm rheoli newydd ar waith, mae’r ysgol wedi bod yn gweithio’n gyson i fynd i’r afael â’r gweithrediadau sydd eu hangen yn ôl Estyn, ac fel rhan o’r cymorth hwn, mae bwrdd gweithredol dros dro wedi’i greu.

Wedi’i ddylunio i helpu cynnydd yr ysgol, bydd y bwrdd yn cynnig y cymorth a’r her sydd eu hangen ar Ysgol Gynradd Cwm Ogwr i allu gwthio gwelliannau ymlaen. Gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru, bydd y bwrdd yn dechrau gweithio yn yr ysgol ar 28 Mai 2021.

Mae’r bwrdd gweithredol dros dro yn debygol o fod ar waith am flwyddyn ysgol gyfan o leiaf.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd yn ceisio creu a chefnogi corff llywodraethu cysgodol, a bydd yn cydweithio i gwblhau gwelliannau angenrheidiol cyn i’r bwrdd drosglwyddo ei bwerau.

Mae Ysgol Gynradd Cwm Ogwr yn gwneud cynnydd ardderchog. Gyda chefnogaeth y bwrdd, rwy’n gwbl grediniol y bydd yr ysgol yn medru parhau i wella, a chynnig addysg ardderchog y mae dysgwyr Cwm Ogwr yn ei haeddu.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y