Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Busnesau lleol yn cael eu harddangos mewn fideo Diwrnod Annibyniaeth newydd

Mae busnesau lleol ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael eu harddangos mewn fideo newydd cyn Diwrnod Annibyniaeth (3-4 Gorffennaf 2021).

Nod y digwyddiad ledled y DU yw cefnogi a hyrwyddo manwerthwyr annibynnol ar draws strydoedd mawr y wlad ac annog siopwyr i siopa'n lleol.

Ymhlith y rhai sy'n ymddangos yn y fideo, a gomisiynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae Fablas ice Cream Porthcawl a siop anrhegion Sussed, Casey's Café and Iced Cake Parlour ym Maesteg yn ogystal â Miss Label a Morgan’s Bistro and Cocktail Bar ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Lauren Evans, sy'n rhedeg parlwr hufen iâ poblogaidd Fablas: “Mae busnesau annibynnol yn cynnig profiad nad oes modd ichi ei gael o siopau cadwyn. Rydym yn ymfalchïo ym mhrofiad Fablas cyn gynted ag y byddwch yn cerdded trwy’r drws - nid yw cadwynni mawr yn medru cynnig hynny. 

“Yn fy marn i, siopau annibynnol yw dyfodol strydoedd mawr Prydain.”

Mae hwn yn gyfle gwych i ddathlu'r amrywiaeth o fusnesau annibynnol sydd gennym yn y fwrdeistref sirol ac edrychwn ymlaen yn fawr at eu harddangos i weddill y wlad ar gyfer Diwrnod Annibyniaeth.

Mae'r fideo hwn wir yn amlygu faint o fusnesau unigryw a gwych sydd gennym yma ac yn dangos yr angerdd a'r cariad sy'n mynd i mewn i'r busnesau hyn i sicrhau eu bod yn ffynnu. Mae ein busnesau annibynnol yng nghanol trefi Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg a'r Fwrdeistref Sirol yn cynnig dewis ac amrywiaeth mawr o gynhyrchion i gwsmeriaid, yn ogystal â gwasanaeth, traddodiad ac arloesedd.

Rwy'n annog pawb i gefnogi ein busnesau lleol, annibynnol nid yn unig ar Ddiwrnod Annibyniaeth, ond am flynyddoedd i ddod, i sicrhau bod canol ein trefi'n ffynnu.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Mae’r fideo hwn ar gael i’w wylio ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Chwilio A i Y