Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bron i 136,000 o bobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael y brechlyn

Mae’r ffigurau diweddaraf wedi cadarnhau bod bron 136,000 o bobl bellach wedi cael brechlyn y coronafeirws ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn rhan o’r strategaeth ‘gadael neb ar ôl’, ar hyn o bryd mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn cynnal clinigau ychwanegol i bobl 40 oed neu hŷn sydd heb gael y dos cyntaf eto, neu sydd heb apwyntiad i gael brechlyn.

Maent hefyd yn parhau i roi dosau cyntaf y brechlyn i bobl yn y grŵp oedran 18-39 oed, yn ogystal â rhoi ail ddos y brechlyn i bobl 65 oed neu hŷn, ac maent wrthi’n rhoi’r brechlyn i bobl 16-64 oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol.  

Mae profion symudol yn dal i fod ar gael i unrhyw un sydd â symptomau’r coronafeirws, ac mae cyfleuster galw heibio wedi cael ei sefydlu yng Nghanolfan Gymunedol Awel-y-Môr yn Nheras Hutchwns (CF36 5TP) i ddelio â’r cynnydd yn nifer yr achosion positif yn ardal Porthcawl. Mae’r cyfleuster profi ar agor rhwng 9am - 6pm, ac ar hyn o bryd gall pobl fynd yno heb drefnu apwyntiad ymlaen llaw.  

Fodd bynnag, mae’n rhaid trefnu apwyntiad ar gyfer safleoedd profi eraill y fwrdeistref sirol. Mae cyfleuster profi gyrru drwodd ar gael rhwng 9am a 5pm ar safle ffatri Revlon/Cosi gynt ger Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 8TS), ac mae cyfleuster galw heibio ar gael ym maes parcio Neuadd Fowls Hall yng Nghanolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) rhwng 2pm ac 8pm.

Gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer y ddau safle a nodir drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych anawsterau o ran clyw neu siarad, gallwch ffonio 18001119. Gallwch hefyd wneud cais am becyn hunan-brofi i’w gynnal yn eich cartref.

I gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau Covid-19, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y