Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Awgrymiadau ailgylchu i ddisgyblion Llidiard

Disgyblion Ysgol Gynradd Llidiard yn ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gymunedol Maesteg.

Gan fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Kier yn awyddus i addysgu’r genhedlaeth nesaf am ailgylchu, fe wnaethant wahodd grŵp o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Llidiard i ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu Gymunedol ym Maesteg.

Mae’r ysgol wedi cyflawni statws platinwm y rhaglen Eco-Sgolion – y wobr uchaf a roir i ysgolion – ac mae’r disgyblion sydd ar y cyngor eco yn llawn syniadau i annog eu cyd-ddisgyblion i feddwl mwy am faterion eco a sut i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.

Un o’r mentrau sydd ganddynt yw rhoi Esgid Aur yn wobr i’r dosbarth sy’n ailgylchu’r nifer mwyaf o boteli plastig bob wythnos!

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y