Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Atgoffa busnesau Pen-y-bont ar Ogwr am eu cyfrifoldebau gwastraff

Mae busnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i gadw canol y dref yn lân drwy gael gwared ar eu gwastraff yn gyfrifol.

Ar ôl rhai esiamplau diweddar o wastraff masnach yn pentyrru ar y strydoedd, neu’n cael ei daflu i ganol gwastraff domestig, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio mewn partneriaeth â Rhanbarth Gwella Busnes Pen-y-bont ar Ogwr i atgoffa masnachwyr am eu cyfrifoldebau a’u cynorthwyo gyda hwy.

Dywedodd Justin Jenkins o Ranbarth Gwella Busnes CF31: “Rydyn ni eisiau gwneud Pen-y-bont ar Ogwr mor groesawus â phosib i ymwelwyr ac yn lle pleserus i wneud busnes, ac rydyn ni’n siŵr bod pob busnes lleol yn rhannu ein dyhead i gadw canol y dref yn lân.

“Rydyn ni wedi ysgrifennu at bob busnes i’w hatgoffa bod ganddyn nhw gyfrifoldeb cyfreithiol i reoli’r holl wastraff mae eu heiddo’n ei greu. Nid yw trethi busnes yn talu am gasgliadau gwastraff ac ailgylchu, felly rhaid i bob busnes wneud eu trefniadau eu hunain.

“Gall unrhyw fusnes sydd angen cymorth i ddod o hyd i drefniadau addas gysylltu â Rhanbarth Gwella Busnes CF31 drwy anfon e-bost i info@bridgendbid.com neu drwy ffonio 07572 409570.”

Mae gan bob busnes ddyletswydd o ofal i sicrhau eu bod yn storio ac yn gwaredu eu gwastraff yn gyfrifol. Rydyn ni eisiau cydweithio gyda phob masnachwr i sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol y dylai eu gwastraff masnach gael ei drin gan bobl neu fusnesau sydd â thrwydded trosglwyddo gwastraff.

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd swyddogion o’n tîm gwastraff yn cynnal archwiliadau dirybudd i sicrhau bod gan fusnesau nodiadau trosglwyddo gwastraff priodol i ddangos eu bod yn cyflawni eu dyletswydd o ofal yn gywir. Cofiwch fod CF31 BID wrth law i helpu busnesau i gyrraedd y safonau gofynnol.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y