Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Apêl Siôn Corn yn ceisio rhannu llawenydd Nadoligaidd â phobl ifanc fregus

Anogir preswylwyr i geisio coroni'r Nadolig i blentyn neu unigolyn ifanc drwy brynu anrheg ar gyfer Apêl Siôn Corn eleni.

Mae Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith eto yn cefnogi'r apêl am deganau ac anrhegion i'r rheiny na fyddant fel arall yn cael anrheg ar fore Nadolig.

Mae'r apêl eleni yn cael ei chefnogi gan ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Brynteg, gwirfoddolwyr o Eglwys Tabernacl Bracla, ysbyty Hafod y Wennol, a'r siop Tesco ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Anogir preswylwyr i roi anrheg neu gyfrannu rhodd drwy dudalen GoFundMe Ysgol Gyfun Brynteg i gynorthwyo'r plant ysgol i brynu anrhegion i'r apêl.

Mae'r apêl yn cefnogi plant a phobl ifanc o'u genedigaeth hyd at 25 mlwydd oed. Nid oes angen lapio unrhyw anrhegion a gyfrannir gan y bydd tîm o wirfoddolwyr Eglwys Tabernacl Bracla yn eu trefnu yn ôl grwpiau oedran priodol. Wedi dweud hynny, rhaid i bob eitem fod yn newydd ac yn ei ddeunydd lapio gwreiddiol.

Yn sgil cyfyngiadau Covid-19, mae rhai newidiadau i'r apêl eleni gyda rhoddion yn cael eu derbyn yn y pwynt cyfrannu yn Eglwys Tabernacl Bracla ar un diwrnod yn unig - dydd Gwener, 11 Rhagfyr rhwng 9am a 5pm.

Dywedodd yr aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett: "Mae mwy o blant a phobl ifanc nag erioed o'r blaen ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn wynebu deffro ar fore Nadolig heb anrheg.

"Os oes gennych chi'r modd i ychwanegu rhodd arall at eich rhestr siopa eleni, a fyddech cystal ag ystyried rhoi help llaw i roi gwên ar wyneb unigolyn ifanc dros y cyfnod Nadoligaidd."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y