Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Amser stori, crefft a chaneuon Iaith a Chwarae wedi'u recordio ar gyfer teuluoedd ifanc

 Mae swyddogion Iaith a Chwarae ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi recordio cyfres o ddarlleniadau o lyfrau, caneuon a sesiynau crefft i alluogi plant ifanc i barhau i ddatblygu, dysgu a chwarae yn ystod pandemig y coronafeirws.

Mae'r tîm sy'n uwchlwytho'r fideos i dudalen Facebook gaeedig ar gyfer teuluoedd sydd wedi cofrestru gyda'r cynllun yn cyfuno eu rolau arferol â chefnogi'r ddarpariaeth gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, gan eu bod wedi'u lleoli yn un o'r hybiau gofal plant brys.

Dywedodd Robyn Scott, sy'n un o dri swyddog iaith a chwarae sydd fel arfer allan yn y gymuned yn cyflwyno sesiynau i rieni a gofalwyr â phlant: “Mae'n bwysig iawn cadw mewn cysylltiad â'n teuluoedd ar gyfer eu llesiant a datblygiad iaith cynnar plant ifanc.

“Rydym yn gweithio gydag oddeutu 100 o deuluoedd yn y gymuned ac mae llawer mwy sy'n mynychu'r hybiau Dechrau'n Deg, ble mae tri swyddog iaith a chwarae arall wedi'u lleoli.

“Wrth recordio ein fideos, rydym yn efelychu'r un math o sesiwn y byddai ein teuluoedd wedi'i mynychu cyn y cyfyngiadau symud.

“Mae ein rhaglenni yn para chwe wythnos fel arfer ac maen nhw'n canolbwyntio ar rifau, dysgu yn yr awyr agored ac iaith.

“Pan ddechreuodd y cyfyngiadau symud, uwchlwythais y fideo gyda phob cân ar dudalen Facebook Dechrau'n Deg Pen-y-bont ar Ogwr.

“Ychydig wythnosau yn ôl lansiwyd tudalen Facebook iaith a chwarae gaeedig dim ond ar gyfer y teuluoedd iaith a chwaraea’r rheini sy'n mynychu hybiau Dechrau'n Deg.

“Rydym yn uwchlwytho'r fideos o wahanol lyfrau a gweithgareddau ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener – mae'r plant yn mwynhau gweld ein hwynebau ac mae rhieni wedi dechrau anfon lluniau atom o'r hyn y mae eu plant wedi'i wneud yn ystod y sesiynau crefft, sy'n beth hyfryd.”

Ymhlith y storïau diweddar a ddarllenwyd gan y tîm roedd Y Lindysyn Llwglyd Iawn a Dyn Ni yn Mynd i Hela Arth. Mae caneuon a chrefftau cysylltiedig yn cael eu perfformio neu eu harddangos wedi hyn.

Os yw teuluoedd yn dymuno cael mynediad at y dudalen Facebook gaeedig, mae angen eu bod naill ai’n mynychu grŵp gydag un o'r tîm neu yn y broses o fynychu, neu gallant gysylltu â'r tîm Sgiliau Sylfaenol ar 01656 642642 neu eu hymwelydd iechyd.

Chwilio A i Y