Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Amlosgfa yn rhoi arian i elusen

Mae saith mil o bunnoedd, a godwyd drwy ailgylchu metelau a gasglwyd o amlosgiadau yn Amlosgfa Llangrallo, wedi'i roi tuag at elusen sy'n helpu teuluoedd sydd wedi'u heffeithio gan farwolaeth baban.

Caiff unrhyw fetelau wedi'u hadfer megis eitemau a ddefnyddir i adeiladu’r arch a mewnblaniadau orthopedig gan gynnwys cymalau clun a phen-glin, eu hailgylchu gyda chaniatâd perthnasau gan fod yr amlosgfa’n cymryd rhan yng Nghynllun Cenedlaethol y Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd (ICCM) ar gyfer Ailgylchu Metelau.

Mae Cyd-bwyllgor Amlosgfa Llangrallo wedi rhoi’r arian a godwyd drwy’r cynllun ar hyn o bryd i SANDS, elusen marw-enedigaethau a marwolaethau babanod newydd-anedig sy'n anelu at wella'r cymorth a roddir i rieni sy'n dioddef yn sgil profedigaeth a hyrwyddo ymchwil i leihau marwolaethau ymhlith babanod.

Mae'r amlosgfa wedi bod yn rhan o'r cynllun ers 2005 ac eisoes wedi rhoi miloedd o bunnoedd i elusennau eraill gan gynnwys canser y fron.

Chwilio A i Y