Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Amlosgfa’n cyfrannu £8k at elusen calon

Mae swm o wyth mil o bunnoedd sydd wedi’i godi drwy ailgylchu metelau a gasglwyd o amlosgiadau yn Amlosgfa Llangrallo wedi cael ei gyfrannu at elusen Calonnau Cymru er mwyn helpu i wella iechyd y galon ac achub bywydau yng Nghymru.

Mae unrhyw fetelau sy’n cael eu hadfer, fel eitemau a ddefnyddiwyd i greu'r arch a mewnblaniadau orthopedig gan gynnwys cymalau clun a phen-glin, yn cael eu hailgylchu gyda chaniatâd y perthnasau gan fod yr amlosgfa’n cymryd rhan yng Nghynllun Cenedlaethol y Sefydliad ar gyfer Mynwentydd ac Amlosgfeydd (ICCM) ar gyfer Ailgylchu Metelau.

Yn ddiweddar enwebodd Cydbwyllgor Amlosgfa Llangrallo Calonnau Cymru fel yr elusen o’i ddewis ac roedd yn falch iawn o gael cyflwyno siec o £8,000 i gyfarwyddwr yr elusen, Sharon Owen.

Roedd y Cydbwyllgor yr un mor falch o glywed y bydd yr amlosgfa’n cael diffibriliwr gan elusen Calonnau Cymru a bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu i’r staff hefyd.

Mae’r amlosgfa wedi ymwneud â'r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Ailgylchu Metelau ers 2005 ac, yn y gorffennol, mae wedi cyfrannu arian at sawl elusen leol amrywiol sy’n rhoi sylw i brofedigaethau.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y