Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Addurniadau Pasg ar Goed Bryngarw

Mae defnyddwyr gwasanaethau dydd Minerva wedi dathlu'r Pasg yn gynnar drwy addurno coeden ym Mharc Bryngarw â chrefftau deniadol sydd wedi cael eu gwneud â llaw.

Cafodd y gwaith ei gydlynu gan B-Leaf ac Age Connect wrth i grŵp o chwe unigolyn ymweld â'r parc i osod eu haddurniadau lliwgar ar goed sydd wrth fynedfa'r ganolfan arddio i groesawu ymwelwyr i Dŷ Bryngarw.

Cafodd y defnyddwyr gwasanaeth gyfle i fwynhau cinio blasus ym mwyty'r tŷ hefyd!

Dywedodd Megan Hughes, un o ddefnyddwyr gwasanaeth dydd Minerva: “Fe wnes i wir joio ein hymweliad â Pharc Bryngarw i addurno’r coed. Mae’n braf bod tu fas a gweld pawb â bochau coch. Gobeithio bydd pawb yn joio ein haddurniadau pan fyddan nhw’n dod i'r parc dros y Pasg.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y