Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adborth ar gynlluniau Porthcawl ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd

Gwahoddir trigolion Porthcawl i fynychu sesiwn wybodaeth galw heibio ddydd Llun 13 Mai ynghylch cam nesaf y gwaith ar amddiffynfeydd rhag llifogydd y dref a fydd yn canolbwyntio ar y Promenâd Dwyreiniol, y Morglawdd Gorllewinol, y twyni creiriol a Thrwyn Rhych.


Yn y sesiwn, cewch gyfle i drafod canlyniadau astudiaethau blaenorol, ystyried yr opsiynau sydd ar y gweill ar gyfer ail-ddylunio’r Promenâd Dwyreiniol a rhoi eich adborth ar y cynigion.


Dewch yn llu felly i’r caffi ym Mhafiliwn y Grand ddydd Llun 13 Mai unrhyw bryd rhwng 1pm a 7pm i gael rhagor o wybodaeth.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y