Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Actif am Oes yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hwyliog am ddim

Mae amrywiaeth eang o weithgareddau hwyliog wedi'u trefnu ar gyfer plant a phobl ifanc ledled y fwrdeistref sirol fel rhan o gynllun Actif am Oes y cyngor.

Gyda chefnogaeth y Cyngor, Halo Leisure a Chynghorau Tref a Chymuned, bydd y cynllun yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hwyliog i blant, am ddim, mewn nifer o leoliadau diogel.

Yn addas i blant rhwng wyth ac 11 oed, bydd y sesiynau hwyliog ac amrywiol yn canolbwyntio ar chwaraeon, gemau, celf a gweithgareddau creadigol. Mae'r cynlluniau Byw’n Egnïol yn rhan o raglen Haf o Hwyl 2021, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Nod y sesiynau yw cael eu cynnal yn ystod gwyliau'r ysgol gyda manylion llawn ynghylch dyddiau ac amseroedd i'w gweld ar wefan y Cyngor ar gyfer pob rhaglen. Oherwydd yr angen i reoli rhifau'n ddiogel, mae'r sesiynau wedi'u rhannu'n ddwy sesiwn y dydd.

Ar gyfer cynlluniau sy'n cael eu rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd angen i rieni fynychu diwrnod cofrestru ar y safle ddydd Llun 26 Gorffennaf lle gellir esbonio'r trefniadau a chofrestru plant yn swyddogol. Bydd cofrestru rhwng 2pm a 6pm. Cynlluniau gweithgareddau yw'r rhain yn hytrach na gofal plant ac ni ellir gwarantu lleoedd oherwydd y cyfyngiadau.

Mae gan gynllun Byw’n Egnïol yr haf hwn ystod anhygoel o weithgareddau cyffrous ar draws y fwrdeistref sirol, gyda rhywbeth i bob plentyn a pherson ifanc ei fwynhau.

Gall cadw plant yn heini drwy gydol gwyliau’r haf deimlo fel her a hanner, ond gyda chymaint o opsiynau am ddim, a chost isel, ar gael eleni, yr her go iawn fydd ceisio gwneud popeth.

Hoffwn ddiolch i bob un o'n cynghorau tref a chymuned, a'n partneriaid am helpu i lunio rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau yr wyf yn siŵr y byddant yn boblogaidd iawn gyda phlant a phobl ifanc leol yr haf hwn.

Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Actif am Oes, gan gynnwys manylion am leoliadau, ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y