Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

A ddylid rhoi dirwy i berchnogion cŵn anghyfrifol?

Gall dirwy o hyd at £100 gael ei chyflwyno yn fuan i fynd i'r afael â phroblemau’n ymwneud â baw cŵn a pherchnogion anghyfrifol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau dros gynnig i roi dirwy i berchnogion cŵn nad ydynt yn codi ar ôl eu hanifeiliaid mewn mannau cyhoeddus, tra gallai unrhyw un sy'n cerdded ei gi heb gyflenwad o fagiau gwastraff cŵn gael dirwy hefyd. Byddai methu â chadw ci dan reolaeth mewn mannau cyhoeddus hefyd yn drosedd.

I osod cyfyngiadau o'r fath, bydd angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr greu Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) newydd, ond maent eisiau casglu barn y bobl leol yn gyntaf.

Mae'r ymgynghoriad yn golygu cwblhau arolwg byr ar-lein, ac mae gan drigolion tan 26 Chwefror 2019 i rannu eu barn.

Rydym yn derbyn llawer o gwynion am faw cŵn yn ein cymunedau. Fel perchennog ci fy hun, mae’n gas gen i weld perchnogion cŵn anghyfrifol sydd ddim yn glanhau ar ôl eu cŵn, gan adael llanast ar ein strydoedd a'n mannau gwyrdd. Dylai fod gan bawb sy'n cerdded ci gyflenwad o fagiau gwastraff cŵn yn barod i wneud y peth iawn. Ni all eich ci ei godi ei hun!

Er gwaethaf ymdrechion helaeth i annog perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol, mae'n dal i fod yn broblem yn lleol. Felly, yn ogystal â chyflwyno dirwy i fynd i'r afael â baw cŵn, rydym hefyd yn cynnig ei bod yn drosedd os bydd cerddwr ci yn methu rhoi neu gadw ei gi ar dennyn mewn mannau cyhoeddus ar gais gan swyddog y cyngor.

Er gwaethaf ymdrechion helaeth i annog perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol, mae'n dal i fod yn broblem yn lleol. Felly, yn ogystal â chyflwyno dirwy i fynd i'r afael â baw cŵn, rydym hefyd yn cynnig ei bod yn drosedd os bydd cerddwr ci yn methu rhoi neu gadw ei gi ar dennyn mewn mannau cyhoeddus ar gais gan swyddog y cyngor.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Gall yr 'Ymgynghoriad Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus’ gael ei gwblhau ar-lein cyn y dyddiad cau ar 26 Chwefror 2019. Bydd adroddiad ar y canfyddiadau yn cael ei gyflwyno i Aelodau Cabinet yr awdurdod lleol ym mis Ebrill 2019.

Chwilio A i Y