Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Lansio ymgyrch recriwtio ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

Mae ymgyrch recriwtio newydd wedi’i lansio ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yn y gobaith o fodloni galw cynyddol am ofal a chymorth i alluogi pobl i fod mor annibynnol ac iach â phosibl yn eu cartrefi eu hunain.

Y Cyngor yn parhau â’i bartneriaeth gyda Shelter Cymru

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i weithio mewn partneriaeth â Shelter Cymru i gynnig cymorth wedi'i deilwra ar gyfer pobl sy'n ddigartref ar hyn o bryd neu sydd dan fygythiad o ddigartrefedd.

Chwilio A i Y