Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Paratoadau ar y gweill ar gyfer Gŵyl Elvis Porthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau pa ffyrdd lleol fydd ar gau dros dro i draffig er mwyn helpu i gadw ffans cerddoriaeth yn ddiogel yn ystod Gŵyl Elvis Porthcawl eleni.

Cabinet y Cyngor i drafod cynigion cyllid grant ychwanegol

Bydd aelodau o Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cwrdd yr wythnos nesaf i drafod cynigion ynghylch sut fydd cyllid grant ychwanegol y cyngor yn cael ei rannu i gefnogi'r unigolion hynny y mae'r argyfwng costau byw wedi effeithio arnynt fwyaf.

Chwilio A i Y