Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Adnewyddu organ bib hanesyddol amlosgfa

Mae organ bib 50 oed sydd wedi'i lleoli ym mhrif gapel Amlosgfa Llangrallo sy’n adeilad rhestredig Gradd-II wedi cael ei hadnewyddu'n llawn i sicrhau y gall barhau i wasanaethu'r cyhoedd.

Y fwrdeistref sirol yn cyrraedd carreg filltir frechu

Mae'r ffigurau diweddaraf gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn dangos bod 100,000 o bobl ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi'u brechu'n llawn yn erbyn coronafeirws.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Dychwelyd i’r Ysgol

I helpu i baratoi rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid a disgyblion wrth ddychwelyd i'r ysgol, mae cyfres o gwestiynau cyffredin wedi cael ei chyhoeddi ar wefan y cyngor er mwyn helpu i baratoi rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid a disgyblion.

Sut allwch helpu Cynllun Ffoaduriaid Affganistan

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) i ddewis y ffordd orau y gall gwirfoddolwyr helpu i gefnogi’r cynllun ffoaduriaid o Affganistan.

Dweud eich dweud ar ddarpariaeth cerdded a beicio

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i lansio ar Fap Rhwydwaith Teithio Llesol drafft, a fydd yn pennu dyfodol llwybrau cerdded a beicio ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cartrefi diogel ar gyfer teuluoedd o Affganistan

Fel rhan o ymrwymiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i'r Polisi Adleoli a Chymorth i ffoaduriaid o Affganistan cenedlaethol, bydd hyd at dri theulu’n cael cartrefi diogel a chymorth.

Chwilio A i Y