Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Prosiect gardd gymunedol Tŷ Pen y Bont yn addo dyfodol ffrwythlon

Roedd Medi 29 yn nodi agoriad ffurfiol prosiect cymunedol Tŷ Pen y Bont, menter sy'n cynnig digonedd o gyfleoedd i bawb sy'n cymryd rhan. Yn bresennol yn y lansiad oedd aelodau'r Senedd Huw Irranca-Davies a Sarah Murphy, yn ogystal â'r Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Jane Gebbie, a agorodd yr ardd yn swyddogol.

Llwybr teithio llesol o Ynysawdre ar y gweill

Gyda chymorth gan gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer llwybrau teithio llesol yng Nghymru, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dechrau gwaith cyn hir ar lwybr teithio llesol o Ynysawdre (a welir mewn coch ar y map). Bydd y llwybr hwn yn cysylltu dau bwynt sydd eisoes yn rhan o’r rhwydwaith teithio llesol, yn ogystal â darparu man cychwyn ar gyfer llwybr arfaethedig ar gyfer y dyfodol a fydd yn parhau tua’r dwyrain heibio’r Afon Ogwr.

Gwahodd y cyhoedd i ddweud eu dweud ar gynigion terfynol y Pafiliwn Mawr

Mae’r gwaith o ail ddatblygu theatr Porthcawl, y Pafiliwn Mawr, wedi symud gam yn nes, ac fe wahoddir trigolion lleol i roi eu barn derfynol ar y cynlluniau arfaethedig cyn iddynt gael eu cyflwyno i’r awdurdodau lleol ar gyfer caniatâd cynllunio ffurfiol.

Chwilio A i Y