Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Pwyllgor craffu yn derbyn sicrwydd ynghylch tir datblygu'r glannau

Mae aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu wedi pleidleisio i gefnogi penderfyniad i gymryd meddiant o dir ym Mae Tywodlyd a Pharc Griffin sy'n angenrheidiol i gyflawni'r cam nesaf o adfywio o fewn Porthcawl, ac i ddarparu adroddiadau i'r Cabinet yn amlinellu eu hargymhellion ac awgrymiadau.

Dim gwrthwynebiad i gynlluniau Ysgol Pont y Crychydd

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynlluniau i adeiladu ysgol newydd ar gyfer 300 o ddisgyblion fydd yn cymryd lle Ysgol bresennol Pont y Crychydd.

Chwilio A i Y