Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyngor yn apelio ar bobl leol i faethu plant lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn apelio ar bobl leol o bob cefndir, sydd â diddordeb gwirioneddol mewn helpu plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed i ystyried maethu.

Gofyn i ymwelwyr â 2 leoliad Blaengarw fod yn wyliadwrus

Mae aelodau o’r cyhoedd sydd wedi ymweld â Chlwb Wexa, Blaengarw ar 25 Medi neu Glwb y Gweithwyr Blaengarw ar 26 Medi yn cael eu cynghori i fod yn hynod wyliadwrus am symptomau’r Coronafeirws, a hunanynysu a threfnu prawf ar unwaith os bydd y symptomau’n ymddangos.

Canolfan brofi symudol newydd

Mae canolfan brofi Covid-19 ychwanegol ar gael i breswylwyr Bwrdeistref Sirol #Pen-y-BontArOgwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y