Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Prydau ysgol rhad ac am ddim

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid gwerth £11m er mwyn sicrhau bod plant bregus yn gallu elwa o brydau ysgol rhad ac am ddim yn ystod gwyliau ysgol.

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin i hyrwyddo Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (12-18 Hydref).

Ysgolion lleol yn chwilio am ddynion a menywod 'lolipop'

Mae dwy swydd wag ar gyfer Hebryngwyr Croesfannau Ysgol yn cael eu hysbysebu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu i'w gwneud hi'n fwy diogel i blant a rhieni groesi ffyrdd prysur ar eu ffordd yn ôl ac ymlaen i'r ysgol.

Chwilio A i Y