Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Ysgolion yn aros ar gau dan 18 Ionawr

Bydd ysgolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn aros ar gau tan 18 Ionawr, gydag addysg yn cael ei darparu ar-lein i ddisgyblion.

Ysgolion i gau'n fuan ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Yn dilyn y cyfarfodydd diweddaraf gyda phenaethiaid a llywodraethwyr, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno y gall ysgolion lleol gau ar ddydd Mercher 16 Rhagfyr, ac y bydd disgyblion yn cael cyfleoedd dysgu ar-lein gartref ar 17 a 18 Rhagfyr.

Taliadau hunanynysu'n ymestyn i rieni a gofalwyr

Mae cynllun gan Lywodraeth Cymru, sy'n cynnig taliad gwerth £500 yn ystod cyfnod o hunanynysu, yn cael ei ymestyn er mwyn cynnwys rhieni a gofalwyr plant sydd wedi derbyn cyfarwyddyd i hunanynysu

Chwilio A i Y