Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Graddau arholiadau 2021 yn seiliedig ar asesiadau athrawon

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn dyfarnu canlyniadau arholiadau ar gyfer 2021 yn seiliedig ar waith mae myfyrwyr wedi ei gwblhau yn ystod eu cwrs, yn dilyn amhariad pellach ar ddysgu wyneb-yn-wyneb a achoswyd gan bandemig coronafeirws

Cynllun parseli bwyd yn cynnwys eitemau brecwast a chinio maethlon

Yn dilyn sylw yn y wasg i gynlluniau parseli bwyd yn Lloegr, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn tawelu meddyliau preswylwyr ynglŷn â sut mae'r awdurdod yn gwneud yn siŵr nad yw plant sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim, yn mynd heb fwyd

Chwilio A i Y