Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Bwrdd dros dro i gynnig cymorth ychwanegol mewn ysgol leol

Mae ysgol leol a gafodd ei beirniadu gan Estyn bod angen ‘mesurau arbennig’ arni, yn gwneud cynnydd cyson ac yn parhau i dderbyn cymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chonsortiwm Canolbarth y De

Y Cyngor yn gwrthod honiadau am faes parcio ysgol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwrthod honiadau na fydd maes parcio 60 man y cytunwyd arno’n cael ei ddarparu yn Ysgol Brynteg yn rhan o ddatblygiad hwb gwasanaethau cymdeithasol amlasiantaethol cyfagos

Dim cynnydd yng nghost prydau ysgol ar gyfer 2021-22

Ni fydd cost prydau ysgol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynyddu ar gyfer y flwyddyn ysgol 2021-22 ar ôl i aelodau cabinet yr awdurdod lleol gytuno i rewi’r pris am y bedwaredd flwyddyn yn olynol

Gosod panelau solar mewn ysgol gynradd

Mae panelau solar wedi’u gosod ar do ysgol gynradd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i'w helpu i leihau ei biliau ynni a dod yn fwy hunangynhaliol

Chwilio A i Y