Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Gŵyl Ddysgu unigryw i Gymru

Defnyddio technoleg realiti rhithiol yn yr ystafell ddosbarth, datblygu ysgolion ‘mynydd’ awyr agored a’r buddion a gynigir gan therapi Lego – dyma rhai o’r pynciau fydd dan sylw pan ddaw mwy nag 800 o athrawon, disgyblion, addysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr at ei gilydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Gŵyl Ddysgu unigryw.

Gwahodd plant i enwi car camera newydd

Gofynnir i blant lleol enwi’r car camera newydd a fydd ar batrôl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r broblem o barcio peryglus y tu allan i ysgolion.

Chwilio A i Y