Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Seren Aur i Ysgol Bryn Castell

Mae Ysgol Bryn Castell ym Mrynmenyn wedi cael adroddiad gwych yn dilyn ei harolwg, gydag Estyn yn rhoi sgôr ‘da’ iddi ym mhob un o’r prif feysydd arolygu.

Lansio cynllun gofal plant wedi’i ariannu

Gall rhieni sy’n gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nawr fanteisio ar hyd at 30 awr yr wythnos o addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi’i ariannu ar gyfer eu plant tair a phedair oed.

Agor dwy ysgol newydd yn swyddogol

Mae dwy ysgol gynradd newydd wedi cael eu hagor yn swyddogol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y pythefnos diwethaf.

Cynghorwyr yn cytuno ar fodel ariannu ar gyfer ysgolion newydd

Bydd dwy o'r ysgolion cynradd newydd nesaf i gael eu hadeiladu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hariannu drwy Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol, ffordd arloesol Llywodraeth Cymru o fuddsoddi mewn seilwaith cyhoeddus.

Chwilio A i Y