Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Y cyngor yn tawelu meddyliau rhieni yn dilyn twyll am COVID-19

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dod i wybod am bost ffug ar y cyfryngau cymdeithasol ynghylch 'Deddf COVID' ffug sy'n honni y gall plant ysgol cael eu tynni oddi wrth eu teuluoedd er mwyn iddynt dderbyn prawf am y coronafeirws.

Cadw'r chweched dosbarth ymhob ysgol

Bydd ysgolion uwchradd ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cadw eu chweched dosbarth ac yn cynyddu eu defnydd o dechnegau dysgu cyfunol ar gyfer darparu gwelliannau academaidd a mwy o gyfleoedd addysgol.

Dywedwch wrth y cyngor pan nad oes angen parseli bwyd

Mae teuluoedd lle mae plant yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn cael eu hatgoffa bod angen iddynt hysbysu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr os ydyn nhw'n bwriadu mynd ar wyliau neu dreulio amser oddi cartref dros gyfnod yr haf fel nad yw danfoniadau parseli bwyd wythnosol yn digwydd.

16 07 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

15 07 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn darparu crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

Chwilio A i Y