Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ymgynghoriad  

Cyfle i ddweud eich dweud ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i lansio heddiw (dydd Mawrth 1 Mehefin) ar uwchgynllun drafft a fydd yn cael ei ddefnyddio i benderfynu pa fathau o ddatblygiad all ddigwydd ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr rhwng nawr a 2033.

Cyfle olaf i ymuno ag ymgynghoriad ar deithio actif

Gyda llai nag wythnos ar ôl tan y bydd ymgynghoriad teithio actif y cyngor yn cau, mae amser yn brin i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddweud eu dweud ar lwybrau teithio actif newydd posib ar gyfer cerddwyr a beicwyr

Chwilio A i Y