Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Y Cyngor yn cefnogi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tlodi Tanwydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi helpu i nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tlodi Tanwydd er mwyn amlygu’r cymorth sydd ar gael i bobl allu fforddio byw bywydau cynhesach, iachach a hapusach.

Chwifio baner cydraddoldeb

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi uno â’r seren radio lleol enwog Lee Jukes i helpu i godi ymwybyddiaeth o Fis Hanes LGBT.

Cyngor yn trefnu digwyddiad Diwrnod Cofio’r Holocost

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd aelodau’r cyhoedd i ddigwyddiad am ddim i nodi Diwrnod Cofio’r Holocost diwedd y mis hwn ac i gofio’r rhai a gollodd eu bywydau yn yr Holocost ac achosion eraill o hil-laddiad yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y