Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Dyfodol caeau chwaraeon a mannau chwarae dan drafodaeth

Bydd y cyfyng gyngor ynglŷn â sut y dylai caeau chwaraeon, pafiliynau a mannau chwarae gael eu rheoli yn y dyfodol yn parhau i gael ei drafod yr wythnos hon gan gynghorwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Llwybrau cerdded a beicio mwy diogel

Bydd gwerth dros £3.6m o welliannau trafnidiaeth a theithio llesol yn cael eu gwneud yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y flwyddyn nesaf diolch i grantiau gan Lywodraeth Cymru.

Parc sglefrfyrddio a BMX newydd Pencoed

Mae hen gwrt tennis oedd yn cael ei danddefnyddio wedi cael ei drawsnewid yn llwyr i fod yn barc sglefrfyrddio a BMX newydd poblogaidd gwerth £59,000.

Tair Baner Las yn hedfan eto

Mae Rest Bay, Bae Trecco a Marina Porthcawl i gyd wedi cadw eu Baneri Glas nodedig sy’n cydnabod y lefelau uchaf o lendid ac ansawdd dŵr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y