Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Gorchymyn i gau clwb nos yn sgil pryderon coronafeirws

Mae clwb nos yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael gorchymyn i gau am 14 diwrnod ar ôl methu â chydymffurfio â rhybudd gwella mewn perthynas â rheoli ymbellhau cymdeithasol a chiwio.

Trefniadau ar gyfer caffis, tafarndai, bariau a bwytai

Mae pobl yn cael eu hatgoffa am rai o'r trefniadau sydd ar waith pan fyddant yn ymweld â thafarndai, bariau a bwytai i helpu i'w cadw mor ddiogel â phosibl yn ystod y pandemig coronafeirws.

Dathliad amgen i gymryd lle digwyddiad goleuadau Nadolig eleni

Yn dilyn pryderon ynghylch diogelwch y cyhoedd yn sgil pandemig Covid-19, mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn datblygu cynlluniau ar gyfer dathliad amgen i gymryd lle digwyddiad goleuadau Nadolig eleni, yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Parcio am ddim yng nghanol y dref yn parhau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y gellir defnyddio'r meysydd parcio yng nghanol y dref a reolir gan y cyngor am ddim am fis ychwanegol, gan barhau dan fis Medi.

Chwilio A i Y