Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Y tu ôl i'r llen yn Neuadd y Dref Maesteg

Yn ddiweddar, teithiodd Aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i Faesteg i gael cipolwg ar y gwaith y tu cefn i'r sgaffaldwaith yn Neuadd y Dref Maesteg, a gweld y datblygiadau gyda'r gwaith trawsnewidiol gwerth miliynau.

Cadw'n ddiogel ar Noson Tân Gwyllt 2020

Gan nad oes arddangosfeydd tân gwyllt cyhoeddus yn cael eu cynnal ar Noson Tân Gwyllt eleni, oherwydd pandemig coronafeirws, mae preswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i sicrhau eu bod nhw'n mwynhau'r achlysur yn ddiogel o'u cartrefi drwy ddilyn rhai rheolau sylfaenol.

Cyflwyno Hysbysiad Gwella i archfarchnad

Mae archfarchnad Asda yn y Pîl wedi cael Hysbysiad Gwella gan swyddogion gorfodi ar ôl methu â sicrhau y gellid cynnal ymbellhau cymdeithasol yn y siop.

Chwilio A i Y