Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Mannau gwyrdd i'w harchwilio o garreg eich drws

I nifer o breswylwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae ymarfer corff dyddiol wedi dod yn offer allweddol ar gyfer eu helpu nhw i ymdopi â bywyd yn ystod y cyfnod clo.

Derbyn cyllid i wella Parc Gwledig Bryngarw

Mae llwybr treftadaeth cerflunwaith a gwelliannau eraill ar y gweill i Barc Gwledig Bryngarw ar ôl i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dderbyn rhagor o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn ei gyfarfod dydd Mawrth 19 Ionawr

Clwb yn cynnig cymryd yr awenau o reoli cyfleusterau chwaraeon Cae Gof

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod achos busnes a gyflwynwyd gan Glwb Athletau Cefn Cribwr (CCAC) i dderbyn y cyfrifoldeb dros gyfleusterau chwaraeon Caeau Chwarae Cae Gof, fel rhan o raglen trosglwyddo asedau cymunedol (CAT)

Chwilio A i Y