Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Esboniad o’r Cynllun Datblygu Lleol newydd

Richard Matthams yw rheolwr cynllunio strategol a thrafnidiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n arwain y gwaith ar Gynllun Datblygu Lleol newydd yr awdurdod lleol. Yma mae’n ateb 12 cwestiwn ar beth yw’r cynllun datblygu a pham ei fod yn bwysig i’r fwrdeistref sirol ac i bob preswylydd.

Ailagor canolfannau hamdden a phyllau nofio fesul cam

Yn dilyn canllawiau newydd ar gyfyngiadau symud gan Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Halo, ei bartner hamdden, wrthi'n gwneud trefniadau i ailagor cyfleusterau hamdden yn ddiogel a fesul cam.

Cadwch yn ddiogel ar lan y môr

Gyda rhagolygon tywydd cynnes ar gyfer diwedd yr wythnos, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa pobl i gadw'n ddiogel wrth fwynhau'r arfordir.

16 07 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

Chwilio A i Y