Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Prosiect Super-Agers i'w roi dan sylw

Bydd prosiect arloesol dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â'r nod o gael pobl hŷn i fod yn fwy egnïol yn cael ei arddangos mewn cynhadledd

Ymweliadau â chartrefi gofal i ailddechrau

Mae cartrefi gofal preswyl ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gwneud trefniadau i gefnogi ymweliadau i deuluoedd a ffrindiau weld ei gilydd wyneb yn wyneb.

Chwilio A i Y