Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

64,700 o bobl wedi cael eu brechiad cyntaf rhag y coronafeirws

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod bron i 64,700 o bobl sy’n byw ledled y rhanbarth, yn cynnwys mwy nag 17,400 o drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cael eu brechiad cyntaf rhag y coronafeirws erbyn hyn

Canolfannau brechu i ailagor wrth i weithwyr glirio eira

Gyda rhagolygon eira ar draws llawer o Gymru a rhybudd tywydd melyn yn ei le, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau y bydd pob un o'i pedair canolfan frechu gymunedol yn ailagor ddydd Llun 25 Ionawr.

Chwilio A i Y