Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Canolfan brofi gymunedol yn agor yn Nhondu

Mae'r drydedd wythnos o waith profi cymunedol yn cychwyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae trigolion Sarn, Abercynffig, Goetre, Ynysawdre, Tondu, Bryncethin a Bryncoch yn cael eu hannog i fynychu canolfan brofi newydd sydd wedi ei hagor yng Nghlwb Criced Tondu

Cyngor yn cefnogi ymgyrch Awtistiaeth Cymru

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi ymgyrch sy'n ceisio trawsnewid dealltwriaeth y cyhoedd am awtistiaeth, a mynd i'r afael â materion y mae nifer o bobl gydag awtistiaeth yn eu hwynebu

Sut all gofalwyr di-dâl dderbyn brechlyn Covid-19

Mae pobl sy'n ofalwyr di-dâl ar gyfer perthynas, ffrind neu gymydog ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i gwblhau ffurflen ar-lein er mwyn gwneud cais am frechlyn coronafeirws

Chwilio A i Y