Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Dechreuwch yrfa mewn gofal cymdeithasol

Mae’n swydd maent i gyd wrth eu bodd yn ei wneud, yn gwneud gwahaniaeth i fywydau dydd i ddydd eraill drwy ofalu am bobl a’u galluogi i aros yn eu cartrefi eu hunain.

Lansio ymgyrch recriwtio ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

Mae ymgyrch recriwtio newydd wedi’i lansio ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yn y gobaith o fodloni galw cynyddol am ofal a chymorth i alluogi pobl i fod mor annibynnol ac iach â phosibl yn eu cartrefi eu hunain.

Cabinet yn cymeradwyo polisi diogelu wedi'i ddiweddaru

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo polisi diogelu corfforaethol wedi’i ddiweddaru i helpu i sicrhau bod plant ac oedolion bregus yn cael eu diogelu rhag niwed.

Chwilio A i Y