Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

A allech chi ‘Pontio’r bwlch’ ym mywyd person ifanc?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio cynllun newydd sydd â’r nod o recriwtio gofalwyr maeth arbenigol er mwyn darparu gofal tymor byr i blant a phobl ifanc sydd ag amrywiaeth o anghenion cymhleth ac ymddygiad heriol.

Chwilio A i Y