Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

Galw brys am ofalwyr i helpu pobl mewn angen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn galw ar bobl i ymuno â'r proffesiwn gofalu a helpu i gefnogi pobl mewn angen yn ystod pandemig y coronafeirws.

Newidiadau i'r gwasanaeth banc bwyd

Mae banc bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn newid y ffordd y maent yn rhedeg eu gwasanaeth yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i arafu lledaeniad y coronafeirws.

Cyngor i rieni a gofalwyr plant ysgol

Gyda’r sefyllfa ynghylch coronafeirws yn datblygu yn gyflym, mae’r awdurdod lleol yn gweithio’n agos gydag ysgolion, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru er mwyn gweithredu unrhyw fesurau angenrheidiol i warchod disgyblion, staff ac ymwelwyr rhag lledaeniad coronafeirws.

Y Cyngor yn annog mabwysiadwyr a gofalwyr maeth LHDT+

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Wythnos Maethu a Mabwysiadu LHDT+ trwy annog aelodau o'r gymuned leol sy'n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywedd ac â mynegiannau rhywedd eraill (LHDT+) i ystyried mabwysiadu neu faethu plant yn y fwrdeistref sirol.

Angen 550 yn fwy o ofalwyr maeth ledled Cymru yn 2020

Mae’r Rhwydwaith Maethu wedi amcangyfrif y bydd angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru i ymdopi â’r galw eang. I fynd i’r afael â hyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio #20Rheswm, ymgyrch i annog pobl yn eu hardal leol i ystyried maethu.

Chwilio A i Y