Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Gofal Cymdeithasol  

'Ni ddylai cymunedau danseilio'r pandemig'

Wrth i Gymru ddechrau ei hail wythnos o'r cyfnod clo atal cenedlaethol, diolchir cymunedau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am eu hymdrechion ac fe'u hanogir nhw i ddal ati gyda'r gwaith da.

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin i hyrwyddo Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (12-18 Hydref).

Gwobr gofal cymdeithasol genedlaethol

Mae gweithiwr gofal cartref sy'n gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr gofal cymdeithasol genedlaethol newydd i gydnabod ei gwaith o ofalu am breswylydd â chanser terfynol.

Chwilio A i Y